• 200 MB

  Miejsca na dysku twardym

 • program Excel

  do importu oraz eksportu ryzyk (wyłącznie na jednej stacji roboczej)

 • 1GB wolnej pamięci

  Pamięć RAM

 • dostęp do Internetu

Dostęp jest niezbędny na stacji roboczej, która będzie pobierała ryzyka Online, serwer nie wymaga dostępu do sieci Internet.

 

 • 1 GHz lub wyższy

  Procesor

 • aktualny system Windows


Praca wielodostępowa.

Dostęp terminalowy


Aplikacja umożliwia dostęp równoległy do jednej bazy, serwerem bazy danych jest Firebird 3.0 na platformie Windows lub Linux.


Informacje kontaktowe

IMNS Polska Sp. z o.o.
Wrocławski Park Technologiczny
ul. Klecińska 125, 54-413 Wrocław

Biuro konsultingowe w Warszawie
ul. Obrzeżna 3, 02-691 Warszawa

IMNS Consulting
tel: 71 797 77 20

O serwisie

Serwis IMNS Polska poświęcony rozwiązaniu AnRisk, będącemu częścią szerszej oferty konsultingowej zespołu IMNS Consulting.

Rozwiązania i usługi  w ofercie IMNS

Audyty bezpieczeństwa
Polityka bezpieczeństwa informacji
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie ciągłością działania
Wdrażanie regulacji branżowych
Testy bezpieczeństwa