proces zarządzania ryzykiem

Rozwiązanie do zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji

AnRisk – kompetencje, metodyka, aplikacja do oceny ryzyka, zarządzania incydentami oraz rejestrem uprawnień

Rozwiązanie AnRisk składa się z trzech komponentów:

 • kompetencji, które zdobywaliśmy przez wiele lat,
 • metodyki, wypracowanej przy realizacji usług bezpieczeństwa,
 • aplikacji, dzięki której zarządzanie ryzykiem stanie się procesem.

 

Nasze rozwiązanie wspiera realizację celów takich jak:

 • przygotowanie organizacji do zgodności z wymaganiami  regulacyjnymi związanymi z bezpieczeństwem informacji, a w szczególności RODO,
 • uporządkowane i kosztowo zoptymalizowane zarządzanie technicznymi i organizacyjnymi zabezpieczeniami,
 • realizacja ciągłego nadzoru nad zidentyfikowanymi ryzykami, specyficznymi dla branży, w której działa firma,
 • ciągła kontrola skuteczności wprowadzonych planów postępowania z ryzykami.

Jestem Inspektorem Ochrony Danych.
W jaki sposób AnRisk może usprawnić moją pracę ?

program dla IOD
aplikacja dla IOD

Rozwiązanie wspiera pracę IOD, między innymi w zakresach:

 • prowadzeniu rejestru czynności, poprzez identyfikację kategorii danych osobowych przetwarzanych w procesach,
 • przygotowaniu skutków zdarzenia w przypadku potrzeby poinformowania UODO lub właściciela danych o incydencie,
 • zapewnieniu gotowej dokumentacji do realizacji DPIA,
 • przygotowaniu aktualnych, dedykowanych raportów DPIA,
 • edukacji pracowników i uświadamianiu im zagrożeń związanych z realizacją codziennych zadań.

Jestem Dyrektorem IT.
W jakim zakresie aplikacja AnRisk pomoże mi w zarządzaniu ryzykiem w systemach informatycznych ?

Rozwiązanie oferuje szereg funkcjonalności, przydatnych w zarządzaniu ryzykiem w systemach informatycznych, takich jak:

 • bieżący dostęp do bazy online regularnie aktualizowanych ryzyk,
 • utrzymanie bazy zidentyfikowanych zagrożeń w procesach i komponentach,
 • monitorowanie przyjętych planów postępowania z ryzykiem,
 • komunikacja z najwyższym kierownictwem z wykorzystaniem czytelnych raportów,
 • świadomy i optymalny dobór zabezpieczeń do zidentyfikowanych zagrożeń,
 • monitorowanie wdrażania zaleceń audytowych.

Jestem Menadżerem Ryzyka.
W jakim zakresie aplikacja AnRisk pomoże mi w mojej pracy ?

Cechy rozwiązania szczególne przydatne, to między innymi:

 • możliwość konfiguracji metodyki do własnych potrzeb,
 • definiowanie własnych atrybutów bezpieczeństwa,
 • dostęp do bazy online regularnie aktualizowanych ryzyk,
 • kontrola ryzyk z przekroczonym terminem wdrożenia planu postępowania z ryzykiem,
 • kontrola ryzyk wymagających cyklicznego przeglądu,
 • możliwość zaangażowania kadry kierowniczej w realizację ryzyka,
 • raportowanie ryzyk dla najwyższego kierownictwa oraz do osób odpowiedzialnych za procesy,
 • raportowanie ryzyk dla opiekunów komponentów,
 • szkolenia online z zakresu metodyki zarządzania ryzykiem i aplikacji AnRisk.

Informacje kontaktowe

IMNS Polska Sp. z o.o.
Wrocławski Park Technologiczny
ul. Klecińska 125, 54-413 Wrocław

Biuro konsultingowe w Warszawie
ul. Obrzeżna 3, 02-691 Warszawa

IMNS Consulting
tel: 71 797 77 20

O serwisie

Serwis IMNS Polska poświęcony rozwiązaniu AnRisk, będącemu częścią szerszej oferty konsultingowej zespołu IMNS Consulting.

Rozwiązania i usługi  w ofercie IMNS

Audyty bezpieczeństwa
Polityka bezpieczeństwa informacji
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie ciągłością działania
Wdrażanie regulacji branżowych
Testy bezpieczeństwa