Nasze propozycje do wersji 3.0

Automatyczna ocena DPIA.

Proponujemy mechanizm, który ułatwi wykonującym ocenę skutków dla danych osobowych. W programie  będzie możliwość precyzyjnie określenie typu danych osobowych przetwarzanych w procesie oraz danych, których dotyczy ryzyko. Utrzymywana będzie baza negatywnych skutków w zależności od utraconych atrybutów (poufności, dostępności i integralności).

Ocena wagi naruszeń zgodna z wytycznymi Agencji Unii europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA).

Kalkulator, który ułatwi decyzję dotyczącą zgłoszenia naruszenia do UODO. Aplikacja będzie uwzględniała atrybuty naruszenia, wrażliwość danych objętych zdarzeniem, możliwość identyfikacji osoby,konsekwencje zdarzenia, cechy szczególne osoby i administratora, liczba osób fizycznych, których dotyczy zdarzenie.

Rejestr incydentów.

Funkcjonalność pozwalająca ma rejestracje zdarzeń, przypisanie osób odpowiedzialnych, wskazanie mechanizmów zabezpieczających, wskazanie naruszeń, wskazanie zgłoszeń.

 

KRI (Key risk indicator).

Kluczowe wskaźniki ryzyka – mechanizmy pozwalające na kontrolę ryzyka, określenie progów, pomiar i raportowanie.

 

 

 

Ankieta

  *Pola obowiązkowe.

  Informacje kontaktowe

  IMNS Polska Sp. z o.o.
  Wrocławski Park Technologiczny
  ul. Klecińska 125, 54-413 Wrocław

  Biuro konsultingowe w Warszawie
  ul. Obrzeżna 3, 02-691 Warszawa

  IMNS Consulting
  tel: 71 797 77 20

  O serwisie

  Serwis IMNS Polska poświęcony rozwiązaniu AnRisk, będącemu częścią szerszej oferty konsultingowej zespołu IMNS Consulting.

  Rozwiązania i usługi  w ofercie IMNS

  Audyty bezpieczeństwa
  Polityka bezpieczeństwa informacji
  Zarządzanie ryzykiem
  Zarządzanie ciągłością działania
  Wdrażanie regulacji branżowych
  Testy bezpieczeństwa