Przykłady zastosowań

Ocena aktualnych zabezpieczeń

Podstawowe zadanie analizy ryzyka, to znaleźć słabe punkty w organizacji, poinformować o tym kierownictwo i wprowadzić plan postępowania z ryzykiem.

AnRisk może służyć do kontroli zaleceń audytowych. Aplikacja posiada funkcje umożliwiające monitorowanie zaleceń audytowych.

Analiz związanych z nowymi produktami – wdrażając nowy system informatyczny już na etapie wybierania rozwiązania należy przeprowadzić analizę tego systemu.

 

Powinna ona obejmować obszary zapewniające:

 • ciągłość działania,
 • rozliczalność dostępów,
 • stosowanie aktualnych i bezpiecznych rozwiązań,
 • wymaganą funkcjonalność,
 • odpowiednie zapisy w umowach,
 • odpowiednią dokumentację,
 • Itp.

Analiza obszarów związanych z wdrażanymi usługami

Obszar ten kontrolujemy za pomocą aplikacji AnRisk, zwracając uwagę na ryzyka związane z:

 • opóźnieniem realizacji usługi,
 • przerwami w łańcuchu dostaw,
 • brakiem odpowiedniej kadry,
 • brakiem odpowiedniej jakości usługi,
 • niedoszacowaniem budżetu.

Przygotowanie oceny DPIA

Program umożliwia dokonanie oceny wpływu, na prawa właściciela danych osobowych w następujących przypadkach:

 • ocena skutków wynikających z rozporządzenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • ocena na potrzeby analizy, związanej z narażeniem danych,
 • ocena w przypadku wystąpienia obszarów o wysokim stopniu ryzyka.

Analiza po wystąpieniu incydentu

AnRisk wspomaga przeprowadzenie analizy zdarzenia. W aplikacji można ocenić procedury organizacyjne, mechanizmy zabezpieczające, zaproponować działania ograniczające skutki ryzyka oraz przeanalizować mechanizmy zabezpieczające.

 

 

 

 

Informacje kontaktowe

IMNS Polska Sp. z o.o.
Wrocławski Park Technologiczny
ul. Klecińska 125, 54-413 Wrocław

Biuro konsultingowe w Warszawie
ul. Obrzeżna 3, 02-691 Warszawa

IMNS Consulting
tel: 71 797 77 20

O serwisie

Serwis IMNS Polska poświęcony rozwiązaniu AnRisk, będącemu częścią szerszej oferty konsultingowej zespołu IMNS Consulting.

Rozwiązania i usługi  w ofercie IMNS

Audyty bezpieczeństwa
Polityka bezpieczeństwa informacji
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie ciągłością działania
Wdrażanie regulacji branżowych
Testy bezpieczeństwa