Organizacyjnie:

 • odwzorowanie schematu organizacyjnego,
 • odwzorowanie procesów biznesowych,
 • korelacja procesów z ryzykami,
 • korelacja procesów z komórkami organizacyjnymi,
 • korelacja ryzyk z grupami ryzyka,
 • wskazanie krytyczności procesu,
 • wskazanie typów danych osobowych przetwarzanych w procesie,
 • wskazanie szczególnych kategorii danych osobowych.

Zgodność:

 • możliwość przypisania regulacji do ryzyk,
 • możliwość kontroli zaleceń audytowych,
 • możliwość kontroli terminów wdrożeń  zaleceń audytowych,
 • możliwość kontroli ryzyk wymagających okresowych przeglądów.

Identyfikacja ryzyka w obszarach:

 • środowiska teleinformatycznego,
 • kontroli dostawców usług informatycznych,
 • zarządzania kadrami,
 • zarządzania bezpieczeństwem fizycznym,
 • produktów i usług,
 • usług chmurowych.

Ocena ryzyka w zakresie:

 • prawdopodobieństwa wystąpienia,
 • skutków finansowych,
 • skutków wizerunkowych,
 • utraty poufności,
 • utraty dostępności,
 • utraty integralności,
 • dodatkowe atrybuty definiowane przez klienta.

Ocena DPIA:

 • przypisanie negatywnych skutków do ryzyka,
 • ocena skutków,
 • dedykowany raport DPIA.

Plan postępowania z ryzykiem:

 • przypisanie priorytetu do planu,
 • przypisanie osoby odpowiedzialnej,
 • określenie kosztów,
 • wskazanie terminu wprowadzenia planu.

Kluczowe wskaźniki ryzyka (Key Risc Indicators – KRI):

 • aplikacja umożliwia monitorować ryzyka za pomocą KRI,
 • mechanizm rejestracji pomiarów,
 • alarmowanie o wskaźnikach wymagających pomiaru,
 • raportowanie wyników.

Rejestr incydentów

 • możliwość rejestracji incydentów,
 • przeprowadzanie szczegółowych analiz,
 • monitorowanie wpływu na inne procesy,
 • szacowanie potencjalnych strat i rejestrowanie strat rzeczywistych,
 • licznik kontrolujący czas do zgłoszenia naruszenia danych osobowych do UODO,
 • dodawanie załączników (np. raporów notatek, zrzutów ekranowych itp.).

Zarządzanie uprawnieniami

 • rejestracja uprawnień,
 • grupowa realizacja wniosków,
 • monitorowanie statusów związanych z wnioskami,
 • przegląd uprawnień,
 • zaawansowanie filtrowanie nadanych uprawnień,
 • możliwość  kontroli uprawnień na wybrany dzień,
 • możliwość budowania wniosków na podstawie dokumentów Ms Word,
 • budowanie zaawansowanych szablonów uprawnień.

Informowanie wskazanych osób za pomocą poczty elektronicznej

 • wiadomości o nowych zdarzeniach wymagających reakcji użytkownika.

Informacje kontaktowe

IMNS Polska Sp. z o.o.
Wrocławski Park Technologiczny
ul. Klecińska 125, 54-413 Wrocław

Biuro konsultingowe w Warszawie
ul. Obrzeżna 3, 02-691 Warszawa

IMNS Consulting
tel: 71 797 77 20

O serwisie

Serwis IMNS Polska poświęcony rozwiązaniu AnRisk, będącemu częścią szerszej oferty konsultingowej zespołu IMNS Consulting.

Rozwiązania i usługi  w ofercie IMNS

Audyty bezpieczeństwa
Polityka bezpieczeństwa informacji
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie ciągłością działania
Wdrażanie regulacji branżowych
Testy bezpieczeństwa