Atrybuty bezpieczeństwa oceniane w metodyce :

 • poufność,
 • dostępność,
 • integralność,
 • straty finansowe,
 • straty wizerunkowe,
 • analiza skutków (DPIA).

Możliwość dodania własnych atrybutów do analizy

Zakres ten można rozszerzyć o dodatkowych pięć atrybutów, co pozwala na analizę ryzyka w innych obszarach np. ocenę ryzyka w projekcie lub ocenę ryzyka w informacji zarządczej. Kontrolą można objąć takie atrybuty, jak wykrywalność, pracochłonność.

Możliwość modyfikacji metodyki Matrix

Zakres modyfikacji:

 • wybór skali oceniania ryzyk,
 • ustalenie progu, od którego ryzyko jest traktowane jako nieakceptowalne,
 • zmiana parametrów macierzy kalkulującej ryzyka,
 • zmiana opisów poszczególnych wag,
 • dodawanie własnych atrybutów,
 • parametry dotyczące realizacji przeglądu okresowego ryzyk.

Ocena pod kątem utraty danych osobowych

Ocena ta jest wymagana przepisami prawa i w naszej metodyce zalecamy dokonanie oceny dla każdego ryzyka, niezależnie od jego poziomu. Zalecamy dokonywanie oceny skutków dla wszystkich ryzyk.  Program umożliwia również dokonanie analizy DPIA, jeżeli incydent wpływa na utratę, ujawnienie lub modyfikację danych osobowych.

Dla oceny skutków przygotowany został osobny raport wskazujący, który przedstawia negatywne skutki ryzyka, w przypadku naruszenia praw wolności osób fizycznych.

Analiza DPIA
Ocena DPIA

Tworząc analizę ryzyka budujemy własny słownik, dzięki któremu bardzo przyspieszamy pracę z ryzykami.

Baza zagrożeń
Baza DPIA

Kontrola wprowadzonych ryzyk, pod kątem obowiązku przeprowadzenia okresowego przeglądu

Cechą poprawnie działającego systemu zarządzania ryzykiem jest cykliczna weryfikacja przeprowadzonych ryzyk. Podczas przeglądu weryfikuje się:

 • Aktualność i skuteczność mechanizmów zabezpieczających.
 • Prawdopodobieństwo, pod kątem zmiany częstotliwości występowania ryzyka.
 • Aktualność planu postępowania z ryzykiem.
 • Występowanie nowych ryzyk w procesie.

Informacje kontaktowe

IMNS Polska Sp. z o.o.
Wrocławski Park Technologiczny
ul. Klecińska 125, 54-413 Wrocław

Biuro konsultingowe w Warszawie
ul. Obrzeżna 3, 02-691 Warszawa

IMNS Consulting
tel: 71 797 77 20

O serwisie

Serwis IMNS Polska poświęcony rozwiązaniu AnRisk, będącemu częścią szerszej oferty konsultingowej zespołu IMNS Consulting.

Rozwiązania i usługi  w ofercie IMNS

Audyty bezpieczeństwa
Polityka bezpieczeństwa informacji
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie ciągłością działania
Wdrażanie regulacji branżowych
Testy bezpieczeństwa