Plan postępowania z ryzykiem

Nasza metodyka przewiduje:

  • wskazanie działań pozwalających na obniżenie ryzyka,
  • określenie sposobu realizacji planu,
  • przypisanie priorytetu do planu,
  • przypisanie osoby odpowiedzialnej,
  • określenie kosztów,
  • wskazanie terminu wprowadzenia planu.
Plan postępowania z ryzykiem
Plan postępowania z ryzykiem.

Monitorowanie realizacji planu postępowania z ryzykiem

Data realizacja pozwala na kontrolę postępu wprowadzanych zaleceń. Aplikacja wskazuje ryzyka z przekroczonym terminem realizacji.

Informacja ta jest widoczna w aplikacji AnRisk w:

  • głównym dashboardzie,
  • na panelu oceny ryzyka, w obszarze pozwalającym na filtrację ryzyk,
  • na panelu informacyjnym.

 

 

 

Informacje kontaktowe

IMNS Polska Sp. z o.o.
Wrocławski Park Technologiczny
ul. Klecińska 125, 54-413 Wrocław

Biuro konsultingowe w Warszawie
ul. Obrzeżna 3, 02-691 Warszawa

IMNS Consulting
tel: 71 797 77 20

O serwisie

Serwis IMNS Polska poświęcony rozwiązaniu AnRisk, będącemu częścią szerszej oferty konsultingowej zespołu IMNS Consulting.

Rozwiązania i usługi  w ofercie IMNS

Audyty bezpieczeństwa
Polityka bezpieczeństwa informacji
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie ciągłością działania
Wdrażanie regulacji branżowych
Testy bezpieczeństwa