Funkcja raportowania

Dajemy możliwość szybkiego przygotowania raportów, umożliwiając określenie zakresu raportowania oraz odbiorców raportu.

 

Konfiguracja raportów analizy ryzyka

Opis raportu

Zdefiniować możemy tytuł raportu oraz dodatkowe informacje wyświetlane na końcu raportu, w postaci autora i uwag.

 

Wybór procesów

Za pomocą ustawień procesów możemy przygotować raporty wybranych procesów.

Wybór komórek

Opcja ta pozwala na generowanie raportów, w których procesy zostały połączone z komórkami organizacyjnymi.

Archiwum raportów

Wprowadziliśmy mechanizm „zrzutu” bazy danych, co pozwoli w przyszłych wersjach programu na generowanie raportów zawierających trendy.

Informacje statystyczne dotyczące ocenionych ryzyk

 

 

Dwie pierwsze sekcje w raporcie zawierają informacje:

  • o ilości ryzyk,
  • z podziałem na ryzyka akceptowalne i nieakceptowalne,
  • z podziałem na ilość ryzyk zidentyfikowanych w poszczególnych atrybutach,
  • o ilości ryzyk zidentyfikowanych w procesach.

Fragment raport ryzyka z wynikiem nieakceptowalnym

Ryzyko nieakceptowalne

Fragment raportu ryzyka z wynikiem akceptowalnym

Treść raport z ryzykiem akceptowalnym

 

Fragment raportu ryzyka DPIA z wynikiem nieakceptowalnym

Fragment raportu ryzyka DPIA z wynikiem akceptowalnym

Dostępne raporty

  • pełny – zawierający wszystkie ryzyka,
  • informacji zarządczej – raport ryzyk dotyczących informacji zarządczej,
  • DPIA – informujący o ryzykach dotyczących danych osobowych, ze wskazaniem negatywnych skutków ryzyka.

Indywidualne raporty

Istnieje możliwość zamówienia indywidualnego raportu, który zostanie dodany do aplikacji. Można też, po eksporcie danych w formacie Excela, wygenerować raport w oczekiwanej formie.

Informacje kontaktowe

IMNS Polska Sp. z o.o.
Wrocławski Park Technologiczny
ul. Klecińska 125, 54-413 Wrocław

Biuro konsultingowe w Warszawie
ul. Obrzeżna 3, 02-691 Warszawa

IMNS Consulting
tel: 71 797 77 20

O serwisie

Serwis IMNS Polska poświęcony rozwiązaniu AnRisk, będącemu częścią szerszej oferty konsultingowej zespołu IMNS Consulting.

Rozwiązania i usługi  w ofercie IMNS

Audyty bezpieczeństwa
Polityka bezpieczeństwa informacji
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie ciągłością działania
Wdrażanie regulacji branżowych
Testy bezpieczeństwa