Licencja Standard na organizację do indywidualnego wykorzystania

Standardowa wersja licencji przypisana jest do organizacji i pozwala na uruchomienie aplikacji jednocześnie na 5-ciu stanowiskach komputerowych.
Licencję można rozszerzyć o dodatkowe stanowiska komputerowe. Przy zakupie licencji aktywujemy podstawową opiekę serwisową na okres 12 miesięcy.

 

Licencja Konsultant dla firm świadczących usługi IOD

Licencja w wersji Konsultant przeznaczona jest dla firm pracujących w charakterze zewnętrznych IOD, które w podstawowej wersji licencji mogą wykorzystać aplikację AnRisk do prowadzenia analiz dla 5 podmiotów zewnętrznych. Licencję można rozszerzyć o dodatkowe stanowiska komputerowe i obsługiwane podmioty. Przy zakupie licencji aktywujemy podstawową opiekę serwisową na okres 12 miesięcy.

 

Licencja Demo do celów testowych

Licencja na aplikację w wersji demo aktywna jest przez okres jednego miesiąca. W ramach licencji dostępnych jest 50 przykładowych ryzyk. Wersja jest w pełni funkcjonalna.

 

 

Dostęp do bazy ryzyk online jest aktywowany podczas realizacji usług konsultingowych:

  • szkolenie i wdrożenie aplikacji,
  • okresowy przegląd ryzyk,
  • konsultacje w zakresie identyfikacji nowych ryzyk.

Informacje kontaktowe

IMNS Polska Sp. z o.o.
Wrocławski Park Technologiczny
ul. Klecińska 125, 54-413 Wrocław

Biuro konsultingowe w Warszawie
ul. Obrzeżna 3, 02-691 Warszawa

IMNS Consulting
tel: 71 797 77 20

O serwisie

Serwis IMNS Polska poświęcony rozwiązaniu AnRisk, będącemu częścią szerszej oferty konsultingowej zespołu IMNS Consulting.

Rozwiązania i usługi  w ofercie IMNS

Audyty bezpieczeństwa
Polityka bezpieczeństwa informacji
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie ciągłością działania
Wdrażanie regulacji branżowych
Testy bezpieczeństwa