Nasze usługi kierujemy do firm, które chcą udoskonalić zarządzanie ryzykiem i uzyskać zgodność z wymaganiami regulacyjnymi

  • Rozpoczynając współpracę, przed wdrożeniem rozwiązania, dużo uwagi poświęcamy na przygotowanie zespołu projektowego.
    Szkoleniami obejmujemy wszystkich członków zespołu uzależniając zakres szkolenia od pełnionej funkcji w projekcie.
  • W kolejnych etapach wdrożenia dzielimy zadania na członków zespołu i prowadzimy zespół wdrożeniowy przez kolejne przewidziane w metodyce etapy wdrożenia. We wszystkich etapach do dyspozycji jest doświadczony konsultant, który weryfikuje poprawność zapisów.

  • Po wdrożeniu rozwiązania oferujemy usługę okresowego przeglądu ryzyk, w ramach której analizą obejmujemy wszystkie istotne ryzyka, weryfikujemy incydenty oraz identyfikujemy nowe ryzyka. Jest to bardzo istotny element zarządzania ryzykiem, niezbędny do zapewnienia ciągłości zarządzania bezpieczeństwem informacji.

  • Firmy korzystające z naszych usług otrzymują dostęp do bazy wzorcowych ryzyk, która jest cyklicznie uzupełniana nowymi ryzykami z różnych dziedzin zarządzania informacją. Baza jest efektem wielu lat pracy z firmami różnych branż.

  • Regularnie realizujemy warsztaty i szkolenia z zakresu identyfikacji ryzyk oraz lepszego wykorzystania naszych rozwiązań w zarządzaniu bezpieczeństwem. Szkolenia te są szczególnie przydatne dla osób odpowiedzialnych za identyfikację i ocenę ryzyka.

  • Rozwijamy metodykę IMNS Matrix w oparciu o oczekiwania klientów i nasze kilkunastoletnie doświadczenie.

Informacje kontaktowe

IMNS Polska Sp. z o.o.
Wrocławski Park Technologiczny
ul. Klecińska 125, 54-413 Wrocław

Biuro konsultingowe w Warszawie
ul. Obrzeżna 3, 02-691 Warszawa

IMNS Consulting
tel: 71 797 77 20

O serwisie

Serwis IMNS Polska poświęcony rozwiązaniu AnRisk, będącemu częścią szerszej oferty konsultingowej zespołu IMNS Consulting.

Rozwiązania i usługi  w ofercie IMNS

Audyty bezpieczeństwa
Polityka bezpieczeństwa informacji
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie ciągłością działania
Wdrażanie regulacji branżowych
Testy bezpieczeństwa