Przygotowanie do wdrożenia

Przed wdrożeniem analizujemy strukturę organizacyjną oraz identyfikujemy procesy biznesowe i procesy przetwarzania informacji. Na tym etapie niezbędne jest pełne zaangażowanie kierownictwa oraz osób bezpośrednio odpowiedzialnych za przetwarzanie danych.

Korzystamy z wiedzy zdobytej przy wcześniejszych wdrożeniach i znajomości specyfiki branż, z którymi współpracujemy od wielu lat. Dzięki temu udaje nam się znacząco skrócić tę fazę projektu.

Wdrożenie aplikacji AnRisk w etapach

Funkcjonalności konfigurowane podczas wdrożenia, związane są z:

  • odwzorowaniem struktury organizacyjnej w aplikacji, aby zapewnić zgodność ze schematem organizacyjnym,
  • modyfikacją metodyki i konfiguracji programu,
  • identyfikacją procesów, ustaleniem procesów wspólnych, powiązaniem procesów z komórkami organizacyjnymi,
  • przygotowaniem szablonów z ryzykami do zaimplementowania w procesach,
  • wprowadzeniem dodatkowych atrybutów do oceny, ustaleniem zasad ich oceniania,
  • zmianą podstawowej konfiguracji na indywidualną dla klienta,
  • modyfikacją dokumentacji metodyki,
  • modyfikacją instrukcji użytkowania.

Informacje kontaktowe

IMNS Polska Sp. z o.o.
Wrocławski Park Technologiczny
ul. Klecińska 125, 54-413 Wrocław

Biuro konsultingowe w Warszawie
ul. Obrzeżna 3, 02-691 Warszawa

IMNS Consulting
tel: 71 797 77 20

O serwisie

Serwis IMNS Polska poświęcony rozwiązaniu AnRisk, będącemu częścią szerszej oferty konsultingowej zespołu IMNS Consulting.

Rozwiązania i usługi  w ofercie IMNS

Audyty bezpieczeństwa
Polityka bezpieczeństwa informacji
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie ciągłością działania
Wdrażanie regulacji branżowych
Testy bezpieczeństwa