Szkolimy w całym procesie

Szkolenia, w różnej formie, dostarczamy jako pierwszą usługę po zamówieniu rozwiązania. Jest to kluczowy element implementacji rozwiązania, a zaangażowanie klienta i dobór kadry ma duży wpływ na końcowy sukces wdrożenia. W zależności od wielkości i dojrzałości organizacji poszczególne etapy mogą ulegać modyfikacjom.

 

Szkolenie z administracji aplikacją

Przygotowuje do procesu wdrożenia metodyki IMNS AnRisk Matrix i konfiguracji aplikacji.  Maksimum praktyki, minimum teorii. W tym szkoleniu wykorzystujemy tylko jeden slajd z zadaniami do realizacji.

 

Szkolenie z metodyki

Krótkie szkolenie przygotowujące do zarządzania ryzykiem. Przedstawiamy zasady metodyki IMNS Matrix. Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób związanych z realizacją przeprowadzania analizy ryzyka.

 

Korzystanie z aplikacji

Krok po kroku, jak oceniać, jak dodawać nowe ryzyka, jak dodawać własne procesy, jak realizować przegląd ryzyk i jak raportować. Praktyczne szkolenie pełne warsztatów zapewniające, że uczestnicy będą posiadali wiedzę jak samodzielnie przeprowadzić analizę ryzyka. Po tym szkoleniu wprowadzane są zidentyfikowane ryzyka oraz realizowane kolejne kroki przewidziane w programie wdrożenia.

 

Konsultacje online

Nie zostawimy was po szkoleniach! Udostępniamy możliwość kontaktu z konsultantem IMNS, w celu zweryfikowania poprawności przeprowadzonych analiz i korekty zapisów. Konsultacje mogą odbywać się w grupie lub indywidualnie.

 

Szkolenia online

Dużą popularnością cieszą się szkolenia dla wszystkich pracowników, którzy są odpowiedzialni za zgłaszanie zdarzeń, mogących mieć charakter incydentów.

Tematyka ostatnio realizowanych szkoleń:

 • ryzyka pracy zdalnej,
 • za co kara w RODO,
 • niebezpieczeństwa wykorzystywania poczty elektronicznej,
 • jak nie dać się złapać na phishing,
 • bezpieczne przetwarzanie informacji przez najwyższe kierownictwo.

Formy szkoleń :

 • online z pomocą systemu telekonferencyjnego,
 • stacjonarnie w naszych lokalizacjach we Wrocławiu i w Warszawie,
 • w siedzibie klienta.

Na szkolenia zapraszamy:

 • menadżerów ryzyka,
 • administratorów systemów informatycznych,
 • kadrę kierowniczą odpowiedzialną za przeprowadzanie analizy ryzyka,
 • IOD monitorujących ryzyka przetwarzania danych osobowych,
 • najwyższe kierownictwo.

Informacje kontaktowe

IMNS Polska Sp. z o.o.
Wrocławski Park Technologiczny
ul. Klecińska 125, 54-413 Wrocław

Biuro konsultingowe w Warszawie
ul. Obrzeżna 3, 02-691 Warszawa

IMNS Consulting
tel: 71 797 77 20

O serwisie

Serwis IMNS Polska poświęcony rozwiązaniu AnRisk, będącemu częścią szerszej oferty konsultingowej zespołu IMNS Consulting.

Rozwiązania i usługi  w ofercie IMNS

Audyty bezpieczeństwa
Polityka bezpieczeństwa informacji
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie ciągłością działania
Wdrażanie regulacji branżowych
Testy bezpieczeństwa