Metodyka zarządzania ryzykiem IMNS Matrix

To efekt wielu tysięcy godzin spędzonych na realizacji audytów bezpieczeństwa, wdrażaniu regulacji i doradztwie w doskonaleniu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Opracowując i wciąż doskonaląc naszą metodykę bazujemy na standardach ISO, rozporządzeniu RODO i innych uznanych regulacjach, ale przewodnim celem jest zawsze użyteczność i łatwość aplikacji.

 

Uproszczony schemat i etapy metodyki IMNS AnRisk Matrix

Identyfikacja

 • procesów,
 • pracowników odpowiedzialnych za przeprowadzenie analiz,
 • komponentów używanych w procesach,
 • ryzyk i zagrożeń,
 • regulacji powiązanych z ryzykami.

Ocena atrybutów – szacowanie ryzyka

 • prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia,
 • oceny strat wizerunkowych i finansowych,
 • oceny atrybutów poufności, integralności i dostępności,
 • oceny własnych atrybutów,
 • ocena DPIA.

Ocena mechanizmów zabezpieczających

Przygotowanie planów postępowania

Raportowanie, monitorowanie i przegląd ryzyka

 • informowanie kierownictwa o zidentyfikowanych ryzykach,
 • monitorowanie zmian w procesach, wykorzystywanych komponentach i w regulacjach,
 • cykliczny przegląd ryzyka.

Więcej o wybranych etapach metodyki

Postępowanie z ryzykiem

Zobacz szczegóły

Analiza DPIA

Zobacz szczegóły

Ocena zabezpieczeń

Zobacz szczegóły

Przegląd ryzyk

Zobacz szczegóły

Identyfikacja ryzyka

Zobacz szczegóły

Informacje kontaktowe

IMNS Polska Sp. z o.o.
Wrocławski Park Technologiczny
ul. Klecińska 125, 54-413 Wrocław

Biuro konsultingowe w Warszawie
ul. Obrzeżna 3, 02-691 Warszawa

IMNS Consulting
tel: 71 797 77 20

O serwisie

Serwis IMNS Polska poświęcony rozwiązaniu AnRisk, będącemu częścią szerszej oferty konsultingowej zespołu IMNS Consulting.

Rozwiązania i usługi  w ofercie IMNS

Audyty bezpieczeństwa Polityka bezpieczeństwa informacji Zarządzanie ryzykiem Zarządzanie ciągłością działania Wdrażanie regulacji branżowych Testy bezpieczeństwa