Zarządzania ryzykiem uczymy się od najmłodszych lat

W dzieciństwie słyszymy:

  • „Nie wchodź tam bo spadniesz !”
  • „Nie stawiaj szklanki na brzegu stołu !”

Kilka lat później:

  • „Tylko wróć przed dwudziestą drugą !”

Prowadząc samochód cały czas analizujemy ryzyko:

  • „Czy zdążę wyprzedzić?”
  • „Czy zmieszczę się w zakręcie?”
  • „Czy przedmioty w czasie hamowania się nie zniszczą?”
  • „Czy mam odpowiednie opony na dzisiejsze warunki?”

Siedząc za kierownicą nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich możliwych scenariuszy, które mogą nas zaskoczyć i dokładnie tak samo jest podczas codziennej pracy z systemami informatycznymi.

Cykl doskonalenia bezpieczeństwa informacji
w oparciu o proces ciągłej identyfikacji i analizy ryzyka

Podejście jakie zastosowaliśmy w rozwiązaniu AnRisk wpisuje się w klasyczny proces zarządzania bezpieczeństwem w oparciu o cykliczną analizę ryzyka i doskonalenie procesów zarządzania ryzykiem.

Obecnie, kroki 1-4 wspieramy w pełnym zakresie w metodyce, aplikacji i usługach konsultingowych. Kroki 5 i 6 realizujemy indywidualnie w formie audytów oraz doradzając przy realizacji zaleceń poaudytowych.

Informacje kontaktowe

IMNS Polska Sp. z o.o.
Wrocławski Park Technologiczny
ul. Klecińska 125, 54-413 Wrocław

Biuro konsultingowe w Warszawie
ul. Obrzeżna 3, 02-691 Warszawa

IMNS Consulting
tel: 71 797 77 20

O serwisie

Serwis IMNS Polska poświęcony rozwiązaniu AnRisk, będącemu częścią szerszej oferty konsultingowej zespołu IMNS Consulting.

Rozwiązania i usługi  w ofercie IMNS

Audyty bezpieczeństwa
Polityka bezpieczeństwa informacji
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie ciągłością działania
Wdrażanie regulacji branżowych
Testy bezpieczeństwa