Okresowy przegląd ryzyk

Kontrola wprowadzonych ryzyk pod kątem obowiązku przeprowadzenia okresowego przeglądu

Cechą poprawnie działającego systemu zarządzania ryzykiem jest cykliczna weryfikacja przeprowadzonych ryzyk. Podczas przeglądu weryfikuje się:

  • procesy pod kątem zachodzących zmian w realizacji działania,
  • aktualność i skuteczność mechanizmów zabezpieczających,
  • wykorzystywanie nowych komponentów i nowoczesnych technologii,
  • zawarte umowy dotyczące realizowanych zadań przez podmioty zewnętrzne,
  • stopień wdrożenia  planu postępowania z ryzykiem,
  • wymagania regulacji wewnętrznych i zewnętrznych,
  • stopień wdrożenia zaleceń audytowych.

Monitorowanie planów postępowania

Zastosowaliśmy mechanizmy kontrolujące wdrożenie planów postępowania, w celu zapewnienia możliwości monitorowania wprowadzania mechanizmów obniżających ryzyko. Program weryfikuje datę, do której powinien zostać przeprowadzony mechanizm ograniczający ryzyko i informuje o zaległych działaniach do wykonania. Wyniki są dostępne po uruchomieniu aplikacji w karcie Dashboard.

Wyświetlane na pasku menu.

Podczas oceny ryzyka dostępny jest przycisk „Z przekroczonym terminem realizacji planu postępowania”, który pozwala na wyświetlenie pełnej listy ryzyk, których data realizacji została przekroczona.

 

 

Informacje kontaktowe

IMNS Polska Sp. z o.o.
Wrocławski Park Technologiczny
ul. Klecińska 125, 54-413 Wrocław

Biuro konsultingowe w Warszawie
ul. Obrzeżna 3, 02-691 Warszawa

IMNS Consulting
tel: 71 797 77 20

O serwisie

Serwis IMNS Polska poświęcony rozwiązaniu AnRisk, będącemu częścią szerszej oferty konsultingowej zespołu IMNS Consulting.

Rozwiązania i usługi  w ofercie IMNS

Audyty bezpieczeństwa
Polityka bezpieczeństwa informacji
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie ciągłością działania
Wdrażanie regulacji branżowych
Testy bezpieczeństwa