Wersja instalacyjna v2.09f (pełna wersja z instrukcją)

v2.09f- pobierz zip –AnRisk

Data udostępnienia: 29.05.2024 r.

W pliku instrukcji znajduje się procedura instalacji serwera oraz konfiguracji klienta.

 

Aktualizacje:

Aktualizacja polega na zastąpieniu pliku AnRisk.exe. Jeśli zajdzie potrzeba, po uruchomieniu programu zostanie dokonana aktualizacja struktury bazy.


v2.09f – pobierz zip –AnRisk  Data udostępnienia: 29.05.2024 r.

WYMAGANA AKTUALIZACJA BAZY DANYCH: TAK.

OPIS ZMIAN:

 1. Pakiet zmian 2.09d, 2.09e oraz 2.09f.
 2. Usunięto zidentyfikowane błędy.
 3. Wprowadzono możliwość grupowego dodawania wniosków o zmianę uprawnień.

 

v2.09c – pobierz zip –AnRisk  Data udostępnienia: 09.02.2024 r.

WYMAGANA AKTUALIZACJA BAZY DANYCH: NIE.

OPIS ZMIAN:

 1. Dodano czyszczenie danych błędnie zaimportowanych obiektów/uprawnień/pracowników. Funkcja dostępna w oknach importu danych.

v2.09b – pobierz zip –AnRisk i AnRiskMail  Data udostępnienia: 29.01.2024 r.
WYMAGANA AKTUALIZACJA BAZY DANYCH: TAK (w zależność od wersji z której wykonywana jest aktualizacja).

OPIS ZMIAN:

 1. Dodano możliwość ręcznego wyboru sposobu szyfrowania podczas połączenia z serwerem pocztowym (START TLS lub SSL/TLS).
 2. Uzupełniono biblioteki Open SSL pliki libeay32.dll i ssleay.dll należy skopiować do katalogu głównego programu AnRisk oraz do katalogu w którym znajduje się AnRisk Mail.

 

v2.09 – pobierz zip –AnRisk i AnRiskMail  Data udostępnienia: 11.01.2024 r.

WYMAGANA AKTUALIZACJA BAZY DANYCH: TAK

OPIS ZMIAN:

 1. Dodano możliwość informowania użytkowników za pomocą poczty elektronicznej o zdarzeniach:

– ilość nowych ryzyk, w których przekroczony został termin wdrożenia planu postępowania,
– ilość nowych ryzyk, w których należy przeprowadzić przegląd,
– ilość nowych ocen zdefiniowanych w KRI,
– ilość nowych zgłoszeń i incydentów o statusie „zarejestrowane”,
– ilość wniosków dotyczących uprawnień.

 


v2.08a – pobierz zip –AnRisk  Data udostępnienia: 22.12.2023 r.
WYMAGANA AKTUALIZACJA BAZY DANYCH: NIE

OPIS ZMIAN:

 1. Umożliwiono wydruk wniosku o zmianę uprawnień za pomocą dodatkowych szablonów docx. Przed wydrukiem program wyświetli odpowiednie okno dialogowe z wyborem szablonu, jeżeli w folderze \szablony będzie więcej niż jeden plik docx.


v2.08 – pobierz zip – AnRisk  Data udostępnienia: 07.11.2023 r.
WYMAGANA AKTUALIZACJA BAZY DANYCH: TAK

OPIS ZMIAN:

 1. Wprowadzono możliwość przypisywania użytków do wielu grup uprawnień. Uprawnienia są sumowane.


v2.07 – pobierz zip – AnRisk  Data udostępnienia: 19.09.2023 r.
WYMAGANA AKTUALIZACJA BAZY DANYCH: TAK

OPIS ZMIAN:

 1. Wprowadzono moduł Uprawnienia.


v2.06e – pobierz zip –AnRisk  Data udostępnienia: 23.12.2022 r.
WYMAGANA AKTUALIZACJA BAZY DANYCH: TAK

OPIS ZMIAN:

 1. Wprowadzono ocenę i rejestrację incydentów.
 2. Rozbudowano DPIA dla procesu.
 3. Umożliwiono przypisywanie właściciela procesu i komponentu.
 4. Automatyczna kopia przy aktualizacji programu.
 5. Filtrowanie ryzyk po datach (dodania, edycji i przeglądu).
 6. Import pojedynczych ryzyk podczas kopiowania w procesach.

v2.05 – pobierz zip –AnRisk  Data udostępnienia: 31.01.2022 r.

WYMAGANA AKTUALIZACJA BAZY DANYCH: TAK

OPIS ZMIAN:

 1. Wprowadzono rejestrację pomiarów KRI (Key Risk Indicators / Kluczowe Wskaźniki Ryzyka).
 2. Zostały zmienione zasady zapisywania informacji o użytkowniku, który wykonał oceną ryzyka.
 3. W procesach został wprowadzony automat informujący  o komórkach realizujących dany proces.
 4. Główne okno programu posiada możliwość ustawiania kolumn.

v2.04 – pobierz zip –AnRisk  Data udostępnienia: 12.05.2021 r.

WYMAGANA AKTUALIZACJA BAZY DANYCH: Nie

OPIS ZMIAN:
1. W raportach dodano filtr na zakres poziomów ryzyka końcowego.
Jeśli zostanie wybrany niestandardowy zakres, to zostanie on pokazany na raporcie i oceny zostaną wyświetlone wg filtru.
Dodatkowo na każdym raporcie wyświetlany jest poziom ryzyka nieakceptowalnego (z parametrów programu).
2. Zmieniona została ścieżka na potrzeby plików tymczasowych w procedurze sprawdzania i pobierania ryzyk On-Line.
Dotychczas był to folder \Download w bieżącym katalogu aplikacji, obecnie folder %TEMP% (zmienna środowiskowa Windows).

v2.03 – pobierz zip –AnRisk  Data udostępnienia: 11.05.2021 r.

WYMAGANA AKTUALIZACJA BAZY DANYCH: Nie

OPIS ZMIAN:
1. Dodany nowy raport: „Raport ryzyk wg regulacji / wytycznych / atrybutów”.

v2.02– pobierz zip –AnRisk  Data udostępnienia: 06.05.2021 r.

WYMAGANA AKTUALIZACJA BAZY DANYCH: Nie

OPIS ZMIAN:
1. Zmodyfikowana została szata graficzna programu.
2. Na dolnym panelu statusu po kliknięciu nazwy zalogowanego użytkownika wyświetlane jest okno z danymi użytkownika.
3. Na dolnym panelu statusu po kliknięciu wersji programu wyświetlana jest historia zmian wersji w programie.
4. Zmiana nazwy słownika „Regulacje / wytyczne” na „Regulacje / wytyczne / atrybuty”.

v2.01a– pobierz zip –AnRisk  Data udostępnienia: 22.04.2021 r.

WYMAGANA AKTUALIZACJA BAZY DANYCH: Tak

OPIS ZMIAN:
1. Poprawiony błąd przy kopiowaniu oceny ryzyka z innej oceny.
2. W parametrach programu dodana została informacja o aktualnie podłączonej bazie danych.
3. Dashboard – poprawka wykresu poziomów ryzyka w przypadku pustej bazy ocen ryzyk.

 


AnRisk Mail

 pobierz zip AnRisk Mail wraz z instrukcją aktualizacji. Data udostępnienia: 11.01.2024 r.

WYMAGANA AKTUALIZACJA BAZY DANYCH: TAK

WYMAGANA WERSJA PROGRAMU ANRISK: minimum 2.09!

OPIS ZMIAN:

Dodano możliwość informowania użytkowników za pomocą poczty elektronicznej o zdarzeniach:

– ilość nowych ryzyk, w których przekroczony został termin wdrożenia planu postępowania,
– ilość nowych ryzyk, w których należy przeprowadzić przegląd,
– ilość nowych ocen zdefiniowanych w KRI,
– ilość nowych zgłoszeń i incydentów o statusie „zarejestrowane”,
– ilość wniosków dotyczących uprawnień.

 


 

KOMUNIKAT

Wsparcie techniczne do wersji  1.21 AnRisk zakończyło się 30.04.2022 roku.

 


 

Archiwum

Pełna wersja programu w wersji v 1.08

v1.08 – pobierz zip – AnRisk 1.08 

Aktualizacja do najnowszej wersji z serii 1.x

v1.21 – pobierz zip – AnRisk 1.21

Informacje kontaktowe

IMNS Polska Sp. z o.o.
Wrocławski Park Technologiczny
ul. Klecińska 125, 54-413 Wrocław

Biuro konsultingowe w Warszawie
ul. Obrzeżna 3, 02-691 Warszawa

IMNS Consulting
tel: 71 797 77 20

O serwisie

Serwis IMNS Polska poświęcony rozwiązaniu AnRisk, będącemu częścią szerszej oferty konsultingowej zespołu IMNS Consulting.

Rozwiązania i usługi  w ofercie IMNS

Audyty bezpieczeństwa
Polityka bezpieczeństwa informacji
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie ciągłością działania
Wdrażanie regulacji branżowych
Testy bezpieczeństwa