Wersja instalacyjna v2.05b (pełna wersja z instrukcją)

v2.05b- pobierz zip –AnRisk

Data udostępnienia: 19.05.2022 r.

W pliku instrukcji znajduje się procedura instalacji serwera oraz konfiguracji klienta.

Aktualizacje:

Aktualizacja polega na zastąpieniu pliku AnRisk.exe (dla wersji 2.x), program wykona aktualizację funkcjonalności programu i jeżeli zajdzie taka potrzeba aktualizację struktury bazy. W przypadku użytkowania wersji 1.x niezbędny jest proces konwersji bazy, prosimy o kontakt z IMNS.

v2.05 – pobierz zip –AnRisk  Data udostępnienia: 31.01.2022 r.

WYMAGANA AKTUALIZACJA BAZY DANYCH: TAK

OPIS ZMIAN:

  1. Wprowadzono rejestrację pomiarów KRI (Key Risk Indicators / Kluczowe Wskaźniki Ryzyka).
  2. Zostały zmienione zasady zapisywania informacji o użytkowniku, który wykonał oceną ryzyka.
  3. W procesach został wprowadzony automat informujący  o komórkach realizujących dany proces.
  4. Główne okno programu posiada możliwość ustawiania kolumn.

v2.04 – pobierz zip –AnRisk  Data udostępnienia: 12.05.2021 r.

WYMAGANA AKTUALIZACJA BAZY DANYCH: Nie

OPIS ZMIAN:
1. W raportach dodano filtr na zakres poziomów ryzyka końcowego.
Jeśli zostanie wybrany niestandardowy zakres, to zostanie on pokazany na raporcie i oceny zostaną wyświetlone wg filtru.
Dodatkowo na każdym raporcie wyświetlany jest poziom ryzyka nieakceptowalnego (z parametrów programu).
2. Zmieniona została ścieżka na potrzeby plików tymczasowych w procedurze sprawdzania i pobierania ryzyk On-Line.
Dotychczas był to folder \Download w bieżącym katalogu aplikacji, obecnie folder %TEMP% (zmienna środowiskowa Windows).

v2.03 – pobierz zip –AnRisk  Data udostępnienia: 11.05.2021 r.

WYMAGANA AKTUALIZACJA BAZY DANYCH: Nie

OPIS ZMIAN:
1. Dodany nowy raport: „Raport ryzyk wg regulacji / wytycznych / atrybutów”.

v2.02– pobierz zip –AnRisk  Data udostępnienia: 06.05.2021 r.

WYMAGANA AKTUALIZACJA BAZY DANYCH: Nie

OPIS ZMIAN:
1. Zmodyfikowana została szata graficzna programu.
2. Na dolnym panelu statusu po kliknięciu nazwy zalogowanego użytkownika wyświetlane jest okno z danymi użytkownika.
3. Na dolnym panelu statusu po kliknięciu wersji programu wyświetlana jest historia zmian wersji w programie.
4. Zmiana nazwy słownika „Regulacje / wytyczne” na „Regulacje / wytyczne / atrybuty”.

v2.01a– pobierz zip –AnRisk  Data udostępnienia: 22.04.2021 r.

WYMAGANA AKTUALIZACJA BAZY DANYCH: Tak

OPIS ZMIAN:
1. Poprawiony błąd przy kopiowaniu oceny ryzyka z innej oceny.
2. W parametrach programu dodana została informacja o aktualnie podłączonej bazie danych.
3. Dashboard – poprawka wykresu poziomów ryzyka w przypadku pustej bazy ocen ryzyk.

 

KOMUNIKAT

Wsparcie techniczne do wersji  1.21 AnRisk zakończyło się 30.04.2022 roku.

Rozwijaną wersją jest wyłącznie wersja sieciowa.

Archiwum

Pełna wersja programu w wersji v 1.08

v1.08 – pobierz zip – AnRisk 1.08 

Aktualizacja do najnowszej wersji z serii 1.x

v1.21 – pobierz zip – AnRisk 1.21

Informacje kontaktowe

IMNS Polska Sp. z o.o.
Wrocławski Park Technologiczny
ul. Klecińska 125, 54-413 Wrocław

Biuro konsultingowe w Warszawie
ul. Obrzeżna 3, 02-691 Warszawa

IMNS Consulting
tel: 71 797 77 20

O serwisie

Serwis IMNS Polska poświęcony rozwiązaniu AnRisk, będącemu częścią szerszej oferty konsultingowej zespołu IMNS Consulting.

Rozwiązania i usługi  w ofercie IMNS

Audyty bezpieczeństwa
Polityka bezpieczeństwa informacji
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie ciągłością działania
Wdrażanie regulacji branżowych
Testy bezpieczeństwa