Wersja instalacyjna v2.04 (pełna wersja z instrukcją)

v2.04- pobierz zip –AnRisk

Data udostępnienia: 12.05.2021 r.

W pliku instrukcji znajduje się procedura instalacji serwera oraz konfiguracji klienta.

Aktualizacje:

Aktualizacja polega na zastąpieniu pliku AnRisk.exe (dla wersji 2.x), program wykona aktualizację funkcjonalności programu i jeżeli zajdzie taka potrzeba aktualizację struktury bazy. W przypadku użytkowania wersji 1.x niezbędny jest proces konwersji bazy, prosimy o kontakt z IMNS.

v2.04 – pobierz zip –AnRisk  Data udostępnienia: 12.05.2021 r.

WYMAGANA AKTUALIZACJA BAZY DANYCH: Nie

OPIS ZMIAN:
1. W raportach dodano filtr na zakres poziomów ryzyka końcowego.
Jeśli zostanie wybrany niestandardowy zakres, to zostanie on pokazany na raporcie i oceny zostaną wyświetlone wg filtru.
Dodatkowo na każdym raporcie wyświetlany jest poziom ryzyka nieakceptowalnego (z parametrów programu).
2. Zmieniona została ścieżka na potrzeby plików tymczasowych w procedurze sprawdzania i pobierania ryzyk On-Line.
Dotychczas był to folder \Download w bieżącym katalogu aplikacji, obecnie folder %TEMP% (zmienna środowiskowa Windows).

v2.03 – pobierz zip –AnRisk  Data udostępnienia: 11.05.2021 r.

WYMAGANA AKTUALIZACJA BAZY DANYCH: Nie

OPIS ZMIAN:
1. Dodany nowy raport: “Raport ryzyk wg regulacji / wytycznych / atrybutów”.

v2.02– pobierz zip –AnRisk  Data udostępnienia: 06.05.2021 r.

WYMAGANA AKTUALIZACJA BAZY DANYCH: Nie

OPIS ZMIAN:
1. Zmodyfikowana została szata graficzna programu.
2. Na dolnym panelu statusu po kliknięciu nazwy zalogowanego użytkownika wyświetlane jest okno z danymi użytkownika.
3. Na dolnym panelu statusu po kliknięciu wersji programu wyświetlana jest historia zmian wersji w programie.
4. Zmiana nazwy słownika “Regulacje / wytyczne” na “Regulacje / wytyczne / atrybuty”.

v2.01a– pobierz zip –AnRisk  Data udostępnienia: 22.04.2021 r.

WYMAGANA AKTUALIZACJA BAZY DANYCH: Tak

OPIS ZMIAN:
1. Poprawiony błąd przy kopiowaniu oceny ryzyka z innej oceny.
2. W parametrach programu dodana została informacja o aktualnie podłączonej bazie danych.
3. Dashboard – poprawka wykresu poziomów ryzyka w przypadku pustej bazy ocen ryzyk.

 

KOMUNIKAT

Wsparcie techniczne do wersji  1.21 AnRisk kończy się 30.04.2022 roku.  Do tego czasu będą poprawiane wyłącznie krytyczne błędy programu, bez dodawania nowych funkcjonalności.

Rozwijaną wersją jest wyłącznie wersja sieciowa.

Archiwum

Pełna wersja programu w wersji v 1.08

v1.08 – pobierz zip – AnRisk 1.08 

Aktualizacja do najnowszej wersji z serii 1.x

v1.21 – pobierz zip – AnRisk 1.21

Informacje kontaktowe

IMNS Polska Sp. z o.o.
Wrocławski Park Technologiczny
ul. Klecińska 125, 54-413 Wrocław

Biuro konsultingowe w Warszawie
ul. Obrzeżna 3, 02-691 Warszawa

IMNS Consulting
tel: 71 797 77 20

O serwisie

Serwis IMNS Polska poświęcony rozwiązaniu AnRisk, będącemu częścią szerszej oferty konsultingowej zespołu IMNS Consulting.

Rozwiązania i usługi  w ofercie IMNS

Audyty bezpieczeństwa
Polityka bezpieczeństwa informacji
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie ciągłością działania
Wdrażanie regulacji branżowych
Testy bezpieczeństwa