Obszary analizowane podczas przeglądu ryzyk

Szacowana ilość czasu niezbędna do realizacji zadania.

.

 

Częstotliwość dokonywania przeglądów

Jest to indywidualny parametr każdej organizacji. Najczęściej przegląd realizowany jest w cyklu  12 miesięcznym.

Jeżeli w organizacji zachodzą znaczne zmiany, należy przeprowadzić dodatkowy przegląd połączony z identyfikacją ryzyk, które mogły się pojawić w wyniku tych zmian.

 

Źródła danych uwzględniane podczas realizacji przeglądów:

  • ryzyka online z aplikacji AnRisk,
  • logi z urządzeń sieciowych i serwerów,
  • logi z oprogramowania antywirusowego,
  • logi z systemów DLP,
  • incydenty,
  • informacje prasowe,
  • wyniki audytów.

Informacje kontaktowe

IMNS Polska Sp. z o.o.
Wrocławski Park Technologiczny
ul. Klecińska 125, 54-413 Wrocław

Biuro konsultingowe w Warszawie
ul. Obrzeżna 3, 02-691 Warszawa

IMNS Consulting
tel: 71 797 77 20

O serwisie

Serwis IMNS Polska poświęcony rozwiązaniu AnRisk, będącemu częścią szerszej oferty konsultingowej zespołu IMNS Consulting.

Rozwiązania i usługi  w ofercie IMNS

Audyty bezpieczeństwa
Polityka bezpieczeństwa informacji
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie ciągłością działania
Wdrażanie regulacji branżowych
Testy bezpieczeństwa